DİKKATİMİ VERİYORUM GELECEĞİMİ ŞEKİLLENDİRİYORUM.

DİKKATİMİ VERİYORUM GELECEĞİMİ ŞEKİLLENDİRİYORUM.

Projenin Adı: DİKKATİMİ VERİYORUM GELECEĞİMİ ŞEKİLLENDİRİYORUM.

Proje hakkında

Düşünce, algılama ve kavrama gibi zihinsel yetileri yalnızca belirli uyaranlar üzerinde yoğunlaştırma gücü olan Dikkat olmadan öğrenme olamaz.Çağımızda çok yaygın olan dikkat eksikliği probleminin hem okul yaşamında hem günlük yaşamda çocukların öğrenmelerinde olumsuz etkileri olmaktadır.Okul öncesi dönemde çocuğun dikkatini destekleyen ve geliştiren oyunlar ve aktiviteler onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için oldukça önemlidir.Bu sebeple düzenli ve sistemli bir şekilde uygulanacak dikkat aktivitelerine ihtiyaç vardır.Proje ile 5-6 yaş grubu öğrencilerimizin bu ihtiyacına cevap vermeye çalışacağız.

 

HEDEFLER

Proje süresi boyunca her hafta düzenli, planlı bir şekilde ve yoğun olarak aynı zamanda basitten zora doğru uygulanacak olan dikkat çalışmaları ile okul öncesi çocuğunun dikkat gelişimini destekleyerek dikkat süresini uzatmak, çocuğun dikkat ve algı becerilerini geliştirerek potansiyellerini ortaya çıkarmak, kodlama oyunları ile kodlama çalışma sayfaları yapılarak bilgisayarsız kodlamanın temel becerilerini kazandırmak, çocukların yaratıcılıklarının geliştirilmesi, çocukların algılarının geliştirilmesi hedeflenmekte

18.12.2019 113

18-12-201918-12-201918-12-201918-12-201918-12-2019